degel Israel
green juicer

מסחטת ההדרים
המקורית של זקסנברג

המסחטה השימושית, היעילה והאמינה
לסחיטת תפוזים, אשכוליות ורימונים

מסחטת זקסנברג

בחר צבע: click to red juicer click to orange juicer click to gray juicer click to green juicer
850 ₪
לרכישה
orange

הסיפור שלנו

ההיסטוריה של "מסחטת זקסנברג" שזורה בזו של מדינת ישראל.
ר' יצחק זקסנברג, ממציא המסחטה נודע כחרש ברזל, אמן, פסל, צייר ויוצק. בשנת 1926, עלה זקסנברג עם משפחתו מפולין ופתח בסיוע הסוכנות היהודית, בית יציקה ברחוב סלמה ביפו.

התקדם באמצעות הגלילה
news paper news paper orange

זקסנברג ניסה בדרכו הצנועה לייצר ברזים וחלקים למשאבות מים להשקיית פרדסים וחלקי מתכת לבנייה על מנת להחליף את חומרי היבוא בתוצרת עברית.

התקדם באמצעות הגלילה
sign

בשנת 1929 החלו "המאורעות" ביפו ובת"א. בית המלאכה של זקסנברג נרתם לעשייה הביטחונית ובמסווה של ייצור ברזים, עסק בייצור חלקים לכלי נשק ובשריון כלי הרכב לפריצת הדרך לירושלים במלחמת השחרור.

התקדם באמצעות הגלילה
jeep

בד בבד עם יצור הנשק המציא ר' יצחק זקסנברג את מסחטת ההדרים העברית הראשונה. תהליך ההמצאה כלל ייצור דגמים רבים ובסופו נרשם פטנט על המוצר. לאחר שהלך לעולמו, המשיכו בניו בעשייה ובשנים האחרונות, הצטרפו הדור השלישי והרביעי (הנכדים והנינים) לייצור ושיווק "מסחטת זקסנברג"

התקדם באמצעות הגלילה

מסחטת ההדרים של זקסנברג הינה מסחטת ההדרים הראשונה בעולם אשר מיוצרת בעבודת יד מאז ועד היום בארץ ישראל. במהלך 85 שנות ייצורן, הפכה המסחטה לחלק בלתי נפרד מהנוף והתרבות הישראליים - מהקיוסקים השכונתיים בה עומדת המסחטה על הדלפק ועד למטבחים באלפי בתים בישראל, שם היא מככבת כפריט נוסטלגי, שימושי, יעיל ואמין.

table image